HOME
EDDIE VAN HOEF
KUNSTWERKEN
INFO
NIEUWS
CONTACT

Eddie Van Hoef

 

 

Geboren te WEVELGEM bij KORTRIJK op 23 februari 1955

Verhuist naar Limburg van IEPER naar SINT-TRUIDEN in 1963

Verhuist naar TONGEREN en woont er onafgebroken sinds 1979

Leerkracht Beeldende Vorming in het Hoger Onderwijs tot 1990

Werkt 28 jaar als zelfstandig Kunstschilder-Decorateur tot 2018

Werkt als kunstenaar op rust sedert 2018 verder aan een eigen
collectie kunstwerken en stelt regelmatig tentoon


Een eerste loopbaan: Leraar, docent en kunstenaar..

Eddie Van Hoef begint reeds op jonge leeftijd met tekenen en schilderen en deze interesse in beeldende kunst ontwikkelt zich verder in het lager en middelbaar onderwijs. In 1972 is er een eerste tentoonstelling in het Stadhuis van Sint-Truiden en ook in dat jaar wordt de kunstenaar op aandringen van de toenmalige stichter-Voorzitter Herman De Buyzer lid van de Tongerse Kunstkring.

In 1977 studeert de kunstenaar aan de Provinciale Normaalschool te Tienen af als leraar tekenen en kiest aanvankelijk voor een job in het onderwijs. Eddie Van Hoef bekwaamt zich verder in de onderwijs-branche en behaalt diverse extra diploma's voor de Middenjury in Gent. Aan het eind van zijn onderwijs-periode geeft de kunstenaar ondermeer les aan de aspirant-tekenleerkrachten in het Hoger Onderwijs.


1991: Een radicale ommezwaai:

Begin 1991 verlaat de kunstenaar het onderwijs en richt zijn Professioneel Atelier voor toegepaste kunsten op. Vanaf dat moment werkt Eddie Van Hoef als fulltime kunstenaar enkel nog in opdracht.

Het Atelier VAN HOEF voert vervolgens als éénmanszaak gedurende 28 jaar meer dan 400 professionele opdrachten uit in België en in het buitenland. Het gaat hier vooral om muurschilderingen (zo'n 360 stuks in totaal) maar ook om portretopdrachten en op maat gemaakte tekeningen en schilderijen. Wegens het succes van de onderneming vertoeft de kunstenaar ook vaak in het buitenland en blijft er geen tijd meer over voor vrij werk of exposities en ondermeer daarom worden de contacten met het kunstenaarsmilieu beperkt en blijft Eddie Van Hoef ook niet langer lid van de Tongerse Kunstkring.

Hieronder ziet U enkele klassieke realisaties uit het Atelier VAN HOEF uit de periode 1991-2018...

Een kopie naar Michelangelo, een monumentale interieurmuurschildering en een volledig nieuw geschilderde en gepatineerde namaakboiserie...

...en enkele opdrachten uitgevoerd in commerciële ruimtes, winkel en horeca...

Muurschilderingen in een bakkerij, een broodjeszaak en in een openbaar zwembad...

Verder hieronder: Echte trompe-l'oeil toepassingen waarbij de muren verdwijnen, hier op buitengevels...

Twee projecten waarbij de muren worden doorbroken door ze optisch weg te schilderen...

...en enkele Overheidsopdrachten en publieke projecten voor gemeenten, musea, kunstinitiatieven...

Twee projecten in opdracht van Z33 - huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur Hasselt - en een monumentale buitengevelmuurschildering in Maastricht...


2018: Een nieuwe artistieke uitdaging:

In 2016 gaat Eddie Van Hoef op zijn 61ste met pensioen maar blijft aanvankelijk omwille van nog af te werken lopende projecten verder werken maar in 2018 valt het doek over het Atelier VAN HOEF dat in dat jaar ook ophoudt te bestaan.

Het maken van kunstwerken (vooral toegepaste kunst) was tot 2018 voor Eddie Van Hoef echter gedurende 28 jaar meer dan enkel en alleen het uitoefenen van een beroep: De passie voor het creëren van kunst uit de vroege jaren bleef tijdens die professionele periode - zij het enigszins aangepast aan de situatie - toch ook steeds aanwezig. Het beroep mag dan wel gestopt zijn, de passie voor kunst zeker niet...

Je kan als kunstenaar ook niet zomaar stoppen met kunst! Eddie Van Hoef bouwt daarom tegenwoordig verder aan een groeiende collectie nieuwe werken. Er wordt opnieuw vrij werk geëxposeerd, de contacten binnen het kunstenmilieu zijn opnieuw aanwezig en Eddie Van Hoef is ook reeds enkele jaren opnieuw lid geworden van de Tongerse Koninklijke Kunstkring...

Eddie Van Hoef in 2023 tussen zijn nieuwe creaties geëxposeerd op diverse locaties...


OTHER LANGUAGE? : TRANSLATE IN YOUR BROWSER


HOME
EDDIE VAN HOEF


TOP of PAGE